VARA BARNENS DAG

”UPPROP!

I Vara köping har det talats om, att barn till medellösa och mindre bemedlade personer i köpingen äro vanlottade, då det gäller möjlighet för dem att erhålla tillgång till friluftsbad och luftombyte, och att åtgärder för den skull borde vidtagas för att bereda sådana barn någon tids vistelse årligen å sommarkoloni.

För saken intresserade personer i köpingen hava nyligen tagit initiativ till anordnandet av en Barnens Dag i Vara köping söndagen den 19 september 1943. Behållningen därav är avsedd att bilda grundplåt för en mera permanent organisation, som kommer att handhava nämnda koloniverksamhet.

Undertecknade, som finna omskrivna ändamål vara synnerligen behjärtansvärt, rikta härmed en enträgen vädjan till envar köpingsbo och andra för saken intresserade att på alla sätt söka medverka till, att den första Barnens Dag i Vara måtte lämna ett gott ekonomiskt resultat.

Vara den 4 september 1943.

 

Oscar Thuleson (ordf. i Vara köpings kommunalfullm.), Lisa Hultén (ordf. i Vara Lottakår), John Hultén (provinsialläkare), Nils Bärnheim (häradshövding), David Ohlson (överlärare), K.G. Zetterstén (ordf. i Vara köpings barnavårdsnämnd), Axel Lidholm (landsfiskal), Martha Zetterstén (ordf. i Vara husmoderförening), Bertil Gleisner (ordf. i Vara ungdomsråd), Gideon Arvidsson (rektor),Enock Jönsson (boktryckare), Anders Johansson (rektor), H. Friberg (slöjdlärare), Anders Larsson (handlare).”

Till Barnens Dag-evenemanget den 19 september 1943 hade en annonsrik tidning, ”Barnens Dagblad”, utgivits. Pris: 50 öre. ”(Överbetalning mottages med tacksamhet)”. ”Nu kanske någon säger att redan 50 öre (för tidningen) är överbetalning – och betänk, att DU med denna 50-öring hjälper B.-D.-bestyrelsen i dess behjärtansvärda arbete att i en snar framtid, genom koloniverksamhet, ge behövande barn i Vara möjlighet till stärkande friluftsbad och luftombyte”

Kommentar: Det första Barnens Dag-evenemanget i Vara blev en succé. Arrangemanget hade över 3.000 besökare och gav ett netto på 7.408:-. Redaktören och ansvarige utgivaren av ”Barnens Dagblad” var Karl-Erik Borg. Han var även initiativtagare, general, revymakare och allt-i-allo för Vara Barnens Dag, som med tiden fick epitetet: ”Största evenemanget i Skaraborg”. Noterbart är att Karl-Erik Borg vid första Barnens Dags-revyn framträdde som ”Alice ifrå Skôr”.

 

1944 arrangerades Vara Barnens Dag under två dagar, 9 – 10 september. Nettobehållningen för året blev 19.342:-

 

Vara den 1 september 1945. Ordf. i Vara Barnens Dags-förening, Folke Malmros, skriver i ”Barnens Dagblad” (citat): ”Framåt! För tredje gången firas i år en barnens-dags-fest i Vara. Det sker i fredens, glädjens och tacksamhetens tecken, ty det förhärjande och meningslösa kriget har dragit sin färde efter att ha ödelagt en värld, andligt och materiellt”….

 

Redaktören till ”Barnens Dagblad”, Karl-Erik Borg, får på sitt underfundiga vis formulera ett tacktal till alla inblandade vid Barnens Dag 1947:

Tack för hjälpen!

 Till Er som haft börsen på glänt och offrat minst en ”cent”

Adresseras härmed ett tack. Försäljarn med snedsliten klack

Cirkulerande scoutgrabb får även ett tack, och min labb.

Köpman och annan annonsör jag också tackar som sig bör,

För annonser stora och små som ekonomin bättrar på

Övriga som villigt hjälpt till med bladet, jag ock tacka vill

Räknar inte upp några namn. Nej, jag tar alla i famn.

Hurra! Ja ett fyrfaldigt ”hurr”. Ja, tro ej att jag har fått ”snurr”

Jag är blott så innerligt glad att färdigt i tid blev vårt blad.

Ärligt sagt, jag var smått nervös. Men nu varsågod slå er lös.

Lås bekymmer och sorger in tag Dagblad med och sol i sinn!

På Barnens Dag Ni sedan går och säkert är Ni roligt får.

Ett skratt gör gott, det vet väl Ni och skratta ihop en koloni

Nog är väl det ett trevligt sätt för oss som bor på Vara-slätt.

 

1953 hade BD-generalen och mångsysslaren Karl-Erik Borg även tagit över ordförandeskapet i Vara Barnensdagsförening. Det ”borgade” för ännu en folkfest med de bästa artisterna som fanns att tillgå och med många trevliga lokala arrangemang – inte minst i flera revyformer: De okändas revy (talangtävling), De kändas revy (kända Varabor) och barn- och ungdomsrevyer.

 

Hela slätten ”fröjdade” vid BD-festen i Vara” hade SkLT som rubrik 1959. Citat: ”Hela slätten hade tagit sig in till Vara när Barnens Dags-festligheterna nådde sin kulmen på söndagseftermiddagen med karnevalståget. Minst 15 000 kantade köpingens genomfartsgator där tåget drog fram och varenda gatstump var upptagen av parkerande bilar. Utan tvekan kommer årets festligheter att slå alla rekord och ledningen kan åter konstatera att man alltjämt är värst i sådana sammanhang. Allt som allt torde c:a 25.000 personer ha sett årets BD, det tionde i ordningen.”

Vilka var förresten de kända Varaborna och vad framförde de för roller i ”Lilla famnen”? Där fanns bl.a. tandläkare Bengt Bengtsson som hela Sveriges Ingo, guldsmed Birger Olofsson som Hyland, redaktör Karl-Erik Borg som Åsa-Nisse, faktor Harry Pehrson som Lasse Smith, fru Inga Pehrson som Anita Ekberg, instruktör Bertil Lewerin framförde en monolog som boxningsamatör, fru Margit Wedeman delade som blomsterflicka ut blommor till publiken, Vänner av gammaldans och realisationer var fru Kerstin Wahlin och fröken Helfrid Kock. För musikackompanjemang stod Henning ”Penta” Andersson, Göran Janson och Bengt Larsson. ”Lilla famnen” spelades i 12 föreställningar.

Vilka vann de olika tävlingarna? I ”De okändas revy” gick segern till Elsy Back från Tumleberg. I Västgötamästerskapet i rock segrade Ungdomskvartetten från Emtunga i musikklassen, medan segraren i sångarklassen blev Willy Knarström från Skultorp.

 

I Barnens Dagblad 1969 skriver Karl-Erik Borg: ” Barnens Dag vill inte enbart roa, utan har också till uppgift att lämna ett så gott ekonomiskt resultat som möjligt. Med hjälp av många goda krafter har det också lyckats oss att under årens lopp samla in omkring en halv miljon kronor. För sex år sedan satsade vi 175.000 kronor som grundplåt till en simhall i Vara, och med glädje ser vi att en sådan troligen kommer att bli färdig under nästa år. Förutom c:a 175.000 kronor till kolonivistelse, badresor och andra arrangemang har vi avsatt 100.000 kronor till en konstfrusen isbana i Vara.

När vi nu inbjuder till Barnens Dag i Vara, så är det inte utan att vi har en konstfrusen isbana i tankarna. Och varför skulle en sådan inte kunna bli verklighet – om vi bara hjälps åt ….”

I och med 1969 års Barnens Dagsevenemang var det för Varas del ett avslutat kapitel. Något mer Barnens Dag kom aldrig till stånd. Någon konstfrusen isbana i Vara blev det dock inte, trots känd-is-revyn och en öronmärkt summa från Barnens Dag. Inte hjälpte det heller med de plakat om konstfrusen isbana som lastbilarna i kortegen bar. Låt oss titta närmare på plakattexterna av varierad art vid det sista Barnens Dags-karnevalståget:

Tre kronor är bra – 5.000 är bättre.

Vi håller på med en sammanslagning.

Vi får nog konstfrusen isbana.

Vi drar igång Varaemtungavedumlaget.

Jag står inte ut med värmen – jag måste ligga.

Jag tar det kallt med värmen.

Resultat (k)allsvenskan: inställd.

Europacupen: Vara 32 gr. – Mallorca 18 gr.

Kan vi inte göra simsällskap?

Jag bjuder på kaffe med dopp!

Snart är det min simtur.

Huvudvärkstabletter för dagen efter köper ni dagen före.

Har ni värkligen stängt?

Jag har en bra spark.

Vi blir i kanonform nästa skottår.

Damer blir sällan mållösa.

Vi slog fullmäktige med 2-2.

Vi vinner hårfint.

Jag gillar inte rockmusik, men väste(r)nlåtar.
Här får man sig en knapp i västen utan att säga flaska.

Jag är proppmätt – farsan är elektriker.

Motorn rusar för jag slog potatisbrännvin i bensin.

Jag har signalkräftor i bilen.

Begränsat antal passagerare vid halvmåne.

Resor till Mars nästa måne.

Månen är full men jag är bara lite upprymd.

Månskottkärra med mångrus.

 

Ja, så gick Varahumorn 1969 med dåtidens aktuella teman.

 

Kontentan av Barnens Dag i Vara. Tre gånger i rad fick Vara pris för bästa resultat per invånare. Inte för inte gjorde Vara Barnens Dag skäl för epitetet: ”Största evenemanget i Skaraborgs län”. Generalen Karl-Erik Borg nöjde sig inte med mindre än att boka de populäraste artisterna och de populäraste dansorkestrarna. Problem fanns dock: de populäraste orkestrarna spelade på Nalen i Stockholm. Borg hörde sig för med Nalenchefen Gustav ”Topsy” Lindblom om det möjligtvis inte gick för sig att få hyra Nalenorkestrarna till Vara en helg? Det gick absolut inte för sig, fick han till svar. De hade enbart Nalenkontrakt. Borg gav sig emellertid inte. Vid ett Stockholmsbesök uppsökte Karl-Erik Borg Nalen och ”Topsy” Lindblom. Det visade sig att de båda var nykterister och naturmänniskor. En långpromenad gjorde susen. Borg fick hädanefter ”låna” Nalenorkestrarna till Vara vid behov!

Så var det de populäraste artisterna. 1965 stod den engelska popgruppen The Beatles på toppen av popularitet i hela världen. Det hindrade dock inte Karl-Erik Borg att försöka få ”Beatlarna” till Vara! Vid kontakt med en artistförmedlare i Malmö, lät denne förstå att The Beatles inte hade någon bokning i Skandinavien vid den tidpunkten. Men däremot tipsade han om en annan populär engelsk grupp, The Kinks, som hade spelning i Köpenhamn ungefär vid tiden för Barnens Dag i Vara. Den gruppen kunde han förhoppningsvis boka, om det fanns någon mer arrangör i närheten som var villig att boka dem. Karl-Erik Borg blev väldigt entusiastisk: The Kinks var visserligen inte populärare än The Beatles, men inte långt efter. Visst var Borg intresserad. Artistförmedlaren lovade att höra med Liseberg. Om de också var intresserade, så skulle det nog gå att få The Kinks till Sverige också. En stund senare återkom artistförmedlaren per telefon till Borg och meddelade att Liseberg var klart intresserade, men eftersom Borg var först ute fick han välja mellan fredag och lördag kväll. Borg valde lördag.

Vad som skedde 4 och 5 september 1965 har gått till historien. Via Göteborgs-Posten på lördagen kunde man läsa om att The Kinks framträdande på Liseberg under fredagskvällen hade blivit stört av en ”kravallunge”. Även polischefen i Vara läste om det och fick kalla fötter. Tänk om något liknande hände i Vara? Tänk om några välte lastbilen, vars flak utgjorde friluftsscenen? Nu var goda råd dyra. Fanns det någon alternativ spelplats? Vem som egentligen kom med förslaget till den slutliga lösningen förmäler inte historien, men från en av balkongerna på Vara kommunalhus uppträdde i alla fall The Kinks. Där stod de och blickade ned på den församlade folkmassan, som i sin tur hade utmärkt uppsikt på idolerna. Dessvärre var ljudanläggningen inte i topptrim, vilket medförde att den bestående ljudupplevelsen mest blev en massa rassel. Men, som sagt: The Kinks syntes i varje fall bra!

VART TOG PENGARNA VÄGEN?

Allébadet                                                                       175 000

Bubbelpool                                                                    239 423

Cylindahallen                                                                200 000

Kolonivistelse för barn från Vara och bygden                75 000

Dönstorpsbadet och resor till simskolan                         35 000

Flytvästar för gratis utlåning till barn                                4 600

Julgåvor till barn och bidrag till sjuka barn                    18 000

Lekplatsutrustningar m.m.                                                8 000

Midsommarfirande och juldanser varje år sedan 1961 150 000

—————————————————————————-

905 023

 

Påpekas kan att samtliga program från de 13 Barnens Dags-evenemangen i Vara finns att beskåda i Kålles-Rekord-Magasin.