Musik- och nöjesskrifter av Carl-Owe Johansson

ROCK AROUND THE CLOCK – SATURDAY NIGHT FEVER – en 80-sidog sammanställning av vad som schlagit i Sverige 1955 – 1978.

1939 kom de första topplistorna för musikförsäljning till Sverige, men de fick knappast någon genomslagskraft i ”stenåldern”, d.v.s. när det enbart fanns 78-varvsskivor. 1953 hade de betydligt mindre och tåligare 45-varsskivorna börjat få fart på skivtallrikarna i Sverige. Samma inspelningar gavs ut parallellt på 78- och 45-varvsskivor under flera år, innan stenkakorna upphördes att produceras omkring årsskiftet 1956-57.

Tidningen Expressen synes vara först i svensk massmedia med att kontinuerligt följa upp den svenska skivförsäljningen. Expressens ”Skivspegeln” sammanställdes på basis av uppgifter från 18 skivhandlare över hela landet och innehöll varje månads mest populära melodier fr.o.m. november 1951. Antalet melodier på listan varierade mellan sex och nio under två år. Fr.o.m. november 1953 fanns det som regel 10 låtar på listan. Betoningen var på melodier. Flera olika inspelningar av samma melodi räknades tillsamman och kunde bidra till en högre placening.

Skivförsäljningssammanställningen ”Rock around the clock – Saturday night fever” startar I oktober 1955, där ”Rock around the clock” med Bill Haley & His Comets gick direkt in på förstaplatsen på Expressens ”Skivspegeln”.

Fortsättningsvis gäller följande för sammanställningen:

”Show Business”: Januari 1958 – 6 juli 1962. Listan över 20 mest sålda skivor på singel och EP.

”Kvällstoppen”: 10 juli 1962 – 19 augusti 1975. De 20 mest sålda skivorna alla kategorier. Fr.o.m. 1974 endast de 10 första i rangordning.

”Skivspegeln” (radioprogram, ej Expressen): 29 augusti 1975 – 2 juli 1978. 20 skivor varav de 10 första rangordnade. Fr.o.m. 27 februari 1977 20 LP (10 rangordnade) och fem singelskivor (utan rangordning).

Singelettor: enligt ovan.

LP-ettor: Expressen fr.o.m. september 1957 – Show Business fr.o.m. 16 mars 1962 – Bildjournalen fr.o.m. 2 juni 1965 – Kvällstoppen fr.o.m. 3 december 1968 – Skivspegeln fr.o.m. 29 augusti 1975.

 

TIO I TOPP mot fem på försök 1961 – 1974

 Lördagen den 14 oktober 1961 spelades ”Let´s do the hully gully twist” med Bill Doggett för första gången upp som signaturmelodi till radioprogrammet ”Tio i topp”.

”Tio i topp” var tänkt som en lek, där även tonåringar som inte köpte grammofonskivor kunde få vara med och spontant bestämma ”hetheten” bland de aktuella musikutgåvorna. De 15 melodier, som fick bilda bas för det första Tio i topp, var de enligt ett 20-tal musikaffärer för tillfället mest sålda grammofonskivorna i Sverige. Programledare var Lill Lindfors och röstningsproceduren skedde genom tryckning på s.k. mentometerknappar av 200 ungdomar i Stockholm och Malmö.

Under sommarmånaderna bytte programmet titel till ”Sommartoppen” och programledare till Pekka Langer.

Med olika regler och många programledare senare avslutades programmet den 29 juni 1974.

Denna sammanställning tar upp låtarna från listan, men även de som testades med inte kom upp bland de 10.

 

BILD-JOURNALENS ”Toppen just nu” 1958 – 1968

 I nummer 17 år 1958 startade ungdomstidningen Bild-Journalen en egen skivspegel: ”Toppen just nu”. Den baserades på olika artisters popularitet. T.ex. kunde Elvis Presley hamna på förstaplatsen tack vare flera aktuella låtar. Ja, han skulle förmodligen ha hamnat där ibland även med en enda låt. Listan innehöll 10 placeringar. I juni 1965 kompletterades singellistan med en LP-lista. Bild-Journalens ”Toppen just nu” existerade i 10 år.

En sammanställning är gjord och innehåller samtliga listor under 1958-1968.

 

700 FESTANNONSER  1940-TAL – 1970

I lokalavdelningen ”Äkta nöjes-Vara” finns ett antal blädderskärmar som innehåller c:a 700 festannonser från festplatser i kommunerna Essunga-Grästorp-Vara under tiden 1940-tal fram till 1970. Den tidsperioden får väl anses som festplatsernas gyllene epok med många kända artister som dragplåster. Annonserna är placerade årgångsvis.

 

HEDALUNDS FESTPLATS I LARV 1943 – 1967

 Hedalunds festplats var mycket populär under sin levnad. Man kan säga att den t.o.m. tog död på konkurrerande festplatser i bygden. Inte mindre än c:a 200 fester anordnades under dess existens. Orkestern Cool Candys spelade upp till dans vid 43 av de tillfällena!

Denna sammanställning tar upp alla festarrangemang på Hedalund under tiden 1943 – 1967.

 

VÄTTESMADSPELEN 1957 – 1969

På en grönskande halvö omflutet av Lidans vattendrag utspelades stora publikfester framför all under 1960-talet. Sveriges populäraste artister uppträdde varje timme och där korades årligen ”Miss Lidan”. Vättesmadsfesterna var omtalade vida omkring.

Denna sammanställning upptar allt som rörde festerna på Vättesmad.