RALF EDSTRÖM HOS KÅLLES REKORD-MAGASIN

Föreningen Sveriges Fotbollshistoriker och Statistiker firade 30-årsjubileum i Vara. Samtidigt firade Vara IHS 10-årsjubileum.

I Kålles Rekord-Magasin finns en tavla, målad och skänkt av Lasse Åberg, som heter ”Tre flugor i en smäll”. En Rekord-magasinstidning slår symboliskt till en sprutfluga, en fiskefluga samt en rosett (eller en dufsa, som vi säger på västgötska).

Lördagen den 31 augusti 2013 slogs flera flugor i samma smäll vid Kålles Rekord-Magasin. Föreningen Sveriges Fotbollshistoriker och Statistiker firade 30-årsjubileum genom att utlokalisera medlemsträffar från Stockholm, där de normalt brukar hållas. En dylik var nu anordnad till Kålles Rekord-Magasin i Tråvad. Arrangemanget samordnades med Vara Idrottshistoriska Sällskap, som firade 10-årsjubileum.

Ett bevingat uttryck för någon som gör ett plötsligt genombrott är: ”Som klippt och skuren ur Rekord-magasinet”. Vid detta tillfälle var det närmast den grånade och tunnhåriga publiken som var som klippt och skuren som prenumeranter av den populära tidningen på 40-, 50- och 60-talen. Dagens huvudperson tillhörde en annan epok, då man åtminstone inte var klippt. Det där med skuren kan låtas vara osagt. Huvudpersonen kan i stället placeras in i ”Bustereran” och ”långhårsepoken”, där hårsvallen var yviga och byxorna tajta.

Om man lägger ihop de båda jubilerande föreningarnas år så blir det 40. Går vi 40 år tillbaka i tiden finner vi två debuterande ”kungar”. Den ene ”på riktigt” medan den andre bara var fotbollskung. Båda har fått respektive avdelningar i Kålles Rekord-Magasin, men dagen till ära var det ”fotbollskungen” (trots att hans smeknamn ”Nickson” inspirerats av en samtida president) Ralf Edström som stod högst i kurs vid museet.

På ett ödmjukt sätt berättade Ralf Edström om sin fantastiska fotbollskarriär, som startade i Degerfors och fortsatte med att han blev mästare i fyra länder (Sverige, Holland, Belgien och Frankrike) och deltog i två VM (Västtyskland 1974 och Argentina 1978). Tyvärr blev karriären avkortad på grund av skador.

I museet hänger Thord Lindbloms originalmålning till omslaget av Buster nr. 23 1973 föreställande Ralf Edström i karaktäristisk nickduell, med yvigt hårsvall. Tavlan är signerad av Ralf vid ett tidigare tillfälle. Hur tavlan hamnade i museet kan kanske vara av intresse att veta. Det var resultatet av en bytesaffär med en tom ölflaska! I museet fanns vid bytestillfället fyra tomma ölflaskor med etiketten ”Ingo´s Hammer Lager”. Huruvida det är fråga om rariteter eller ej, får var och en bedöma, men en besökare ville ”till varje pris” erhålla en dylik. Resultatet blev en bytesaffär med Ralftavlan. Båda var nöjda med affären. Tre flaskor fanns ju kvar. En som däremot inte var nöjd var Ralf, när han fick historien berättad: -”Var jag inte mer värd än en tom ölflaska”, var Ralfs ”klassiska”(?) kommentar. För museiägarens del är dock tavlan värd betydligt mer än så – t.o.m. ett byte med en oöppnad ölflaska skulle accepterats!

För att slå ytterligare en ”fluga” i samma Rekordhistoriska smäll, kan nämnas att Ralf kompletterades av sin ”högra hand”, den driftige mångsysslaren Björn Berggren, som blev spelaragent långt innan namnet blev ett begrepp.

Ännu en ”flugsmäll”: Trion Lüpptones underhöll med musikaliska tongångar med idrottsanknytningar: ”Flottarkärlek” (bandyspelaren Gösta ”Snoddas” Nordgren), ”Gamle Svarten” (längdhopparen och häcklöparen (”Cacka” Israelsson), ”Klart till drabbning” (boxaren Ingemar Johansson) samt ”Vi hänger me´” (fotbollsspelaren Lennart ”Nacka” Skoglund).
Ja, det var en minnesvärd ”smäll” i Kålles Rekord-Magasins historia!

10-årsjubileum
Som nämnts var en av jubilarerna Vara Idrottshistoriska Sällskap, som firade 10-årsjubileum på detta sätt. Förmodligen är Vara IHS unikt, eftersom det bildats två gången. Första gången var 1994 på initiativ av Bror Jonsson. Närvarande vid bildandet var bl.a. dåvarande ordföranden i WIS, Mats Segerblom, Borås, och gamle mästerlöparen Arne Andersson från Vänersborg. En interimstyrelse utsågs, men någon verksamhet kom aldrig igång.
Bror Jonsson gjorde ytterligare försök att få igång verksamheten, men det fanns inget intresse. 2003 var dock tiden mogen för de idrottshistoriskt intresserade i Vara. Det blev en flygande start för Vara IHS – visserligen medverkande i periferin men ändå. Riksidrottsförbundet firade 100 år och önskade öppet hus hos alla landets idrottsmuseer lördagen den 8 april 2003. Trots att Vara IHS bildats bara några månader innan, fanns ändå ett museum med idrottsanknytning i kommunen – Kålles Rekord-Magasin (start 1996). Under vintern hade ett lokalt utställningsobjekt studerats – Mossbrotts idrotts- och nöjesplats. Mycket beroende på att Mossbrott firade 50-årsjubileum med elbelysning. Redan hösten 1953 sattes elljus upp runt fotbollsplanen på Mossbrott. Det var den första elljusanläggningen i Västergötland och den andra i hela Sverige! Utställningen i Kålles Rekord-Magasin fick namnet: ”Mossbrott – ljuset på slätten!”. I ärlighetens namn kan erkännas att det hela mest var ett samarbete mellan Önums hembygdsförening och Kålles Rekord-Magasin, men Vara IHS fick vara med på ett litet hörn också. Endagsutställningen blev en succé med c:a 150 besökare.

Andra året, 2004, anordnades en utställning i Vara bibliotek med anledning av att Varaslättens Fotbollallians firade 40-årsjubileum. Utställningen flyttades sedan till Nossebro bibliotek, eftersom Essunga också ingår i alliansen. Ursprungligen bildades alliansen inom teleområdet 0512, men så småningom fick föreningar inom Vara-Essunga kommuner möjlighet att ingå.

För att nämna ytterligare en stor utställning, så sattes en dylik upp i Vara biblioteks konsthall 2008. Anledningen var Västergötlands Idrottsförbunds 100 år. Den lokala utställningen fick namnet: ”Sport på slätta under 100 år”. Samtliga 24 socknar i Vara kommun fick sig tilldelat rikligt utrymme, efter att en stor inventering av idrottsföreningar hade gjorts. Här kan vi tala om verklig succé. Så mycket folk har varken förr eller senare besökt en utställning i Vara bibliotek!

Många idrottshistoriska sällskap bjuder in till kafékvällar i deras fasta lokal. Vara IHS har valt att göra tvärtom. Vi har s.a.s. bjudit in oss själva till samlingslokaler på olika orter i kommunen, där vi fått ta del av resp. idrottsföreningars verksamhet. Företrädesvis har vi sökt oss till orter där idrotten mer eller mindre har dött ut, men där representanter har berättat om den verksamhet som funnits. Givetvis har Vara IHS även besökt föreningar och orter där idrotten fortfarande är i högsta grad levande. Förhoppningsvis kommer vi att ”dammsuga” hela kommunen på detta vis.

Carl-Owe Johansson
Vara IHS

       

Ralf Edström blir intervjuad av Björn Berggren

   

Thomas Junglander och Carl-Owe överlämnar gåvor till Ralf Edström

                 

Tord Lindbloms originalmålning till ett omslag på tidningen Buster, föreställande Ralf Edström.    Publik

                    

Göran Lindblad, Björn Berggren, Carl-Owe Johansson och Ralf Edström.    Orkestern Lüpptons framför idrottsrelaterade låtar.